Publications

cover book CUP

Critical Theory at a Crossroads: Conversations on Resistance in Times of Crisis (edited by Stijn De Cauwer), New York: Columbia University Press, 2018 (forthcoming)

Table of contents:

Introduction: Resistance in Times of Crisis. Stijn De Cauwer

 1. A Critical Europe Can Do It! Interview with Rosi Braidotti. Interview conducted by Joost de Bloois.
 2. We Should be Modest, When It Comes to the Designation of the Possible Subjects of a New Politics. Interview with Jacques Rancière. Interview conducted and translated by Stijn De Cauwer and Gert-Jan Meyntjens.
 3. The History of the Notion of Crisis. Interview with Joseph Vogl. Interview conducted and translated by Sven Fabré and Arne Vanraes.
 4. Neoliberalism Against the Promise of Modernity. Interview with Wendy Brown. Interview conducted by Joost de Bloois.
 5. The European Union is a Cage. Interview with Antonio Negri. Interview conducted and translated by Stijn De Cauwer and Gert-Jan Meyntjens.
 6. We Need To Have a Clear Alternative. Interview with Tariq Ali. Interview conducted by Stijn De Cauwer.
 7. Finance is an Extractive Sector. Interview with Saskia Sassen. Interview conducted by Tim Christiaens and Massimiliano Simons.
 8. How to Think a War Machine? Interview with Maurizio Lazzarato. Interview conducted by Tim Christiaens and Stijn De Cauwer. Translated by Tim Christiaens.
 9. The Creativity Dispositive: Labor Reform by Stealth. Interview with Angela McRobbie. Interview conducted by Stijn De Cauwer, Gert-Jan Meyntjens and Heidi Peeters.
 10. The Idea of Crisis. Interview with Jean-Luc Nancy. Interview conducted and translated by Erik Meganck and Evelien Van Beeck.
 11. Terror and the Rejection of Sense. Interview with Jean-Luc Nancy. Interview conducted and translated by Erik Meganck and Evelien Van Beeck.
 12. Community in Crisis. A Letter Exchange between Zygmunt Bauman and Roberto Esposito. Translated by Jolien Paeleman.

Special Issue Configurations on the topic “Immunity, Society, and the Arts” (Eds. Stijn De Cauwer and Kim Hendrickx), Volume 25, Number 3, Summer 2017.

00_25.3 coverREV.indd

Table of Contents:

Introduction: Immunity, Society, and the Arts pp. 265-277. Stijn De Cauwer, Kim Hendrickx. https://doi.org/10.1353/con.2017.0019

Immunity, Modernity, and the Biopolitics of Vaccination Resistance pp. 279-300. Bernice L. Hausman. https://doi.org/10.1353/con.2017.0020

Cultural and Biological Immunization: A Biopolitical Analysis of Immigration Apparatuses pp. 301-326. Greg Bird, Jon Short. https://doi.org/10.1353/con.2017.0021

Is Immunity a Historical Concept?: Medical and Juridical Immunity in the European Enlightenment pp. 327-345. Emanuel Rota. https://doi.org/10.1353/con.2017.0022

Openness and Protection: A Philosophical Analysis of the Placenta’s Mediatory Role in Coconstituting Emergent, Intertwined Identities pp. 347-371. Marjolein Oele. https://doi.org/10.1353/con.2017.0023

Immunity and Community in Italian War Novels Set in Afghanistan pp. 373-392. Ronald De Rooy, Monica Jansen. https://doi.org/10.1353/con.2017.0024


Themanummer De Uil Van Minerva: Tijdschrift voor Geschiedenis en Wijsbegeerte van de Cultuur over de actuele (ir)relevantie van biopolitieke analyses. Gastredactie: Jens De Vleminck en Stijn De Cauwer. Volume 30 (2017)

Uil van minerva

Table of Contents:

Stijn De Cauwer, Jens De Vleminck: De actualiteit van het biopolitieke denken – Van Michel Foucault naar het Pensiero Vivente van de Italian Theory

Paolo Virno: Arbeidskracht

Sonja Lavaert: De fictie van een zeemonster en het oproer van de Florentijnse wolwerkers

Massimiliano Simons, Tim Christiaens: Franco ‘Bifo’ Berardi en de economische wetenschap als ideologie

Michiel Rys, Stijn De Cauwer: De zoektocht naar een affirmatieve biopolitiek in het werk van Roberto Esposito

Joost De Bloois: ‘Bio-, geo-, kosmo’ – Het Antropoceen voorbij de bio-politiek?